Categorieën
Het Parool

Concertgebouworkest richt nota tot B. en W.

(Van onze muziekredacteur)
Het bestuur van de Vereniging “Het Concertgebouw Orchest” zal binnenkort aan de gemeenteraad van Amsterdam een nota doen toekomen, waarin zijn standpunt ten aanzien van het onlangs verschenen rapport van de commissie van onderzoek betreffende de exploitatie, enz. van het Concertgebouw wordt uiteengezet. Aan B. en W. is thans verzocht, dit rapport in de gemeenteraad niet eerder te behandelen dan nadat genoemde nota is ingezonden.