Fotogalerij

Lex van Delden met de partituur van zijn eerste (koor-)symfonie De Stroom – Mei 1940 (op een tekst van Jan Prins); de foto dateert van omstreeks 1953
Vlnr Lex van Delden, Marius Flothuis en schoonzoon Pasqualino Versari, in Italie
Trouwdag van Lex van Delden met Jettie van Dijk, 14 augustus 1946
Recht Boomsloot 33, het huis met de rode leeuw, waar het jonge gezin Zwaap inwoonde bij oma Schoontje Olivier-Waas
Veenhuizen waar zijn eerste onderduik was in het jeugd-strafgevangeniskamp bij Jan en Eefje van de Linde, een goed bevriend onderwijzers echtpaar van zijn ouders, zijn kamer was rechtsboven
Jettie van Dijk en Lex van Delden met hun zoon Lex en hun dochter Bertie, 1949
Lex van Delden met jongste zoon Thijs 1984
Uitreiking van de Grote Muziekprijs van de stad Amsterdam in 1948, voor zijn compositie Rùbaiyàt voor gemengd koor met sopraan- en gemengd koor, twee piano’s en slagwerk, door wethouder de Roos
Lex van Delden
Lex van Delden is de punt op de J van Ajax bij de opening van het Ajax Stadion De Meer in 1934
Van links naar rechts: Lex van Delden, de harpiste Phia Berghout en de fluitist Hubert Barwahser na een uitvoering van Van Deldens Duo per Flauto ed Arpa tijdens het I.S.C.M. Festival in Salzburg, 25 juni 1952
Opvoering tijdens vrijheidsviering 1945
Dit was voor mij het begin van enkele jaren intensief samenwerken met Lex. Ongeveer tegelijker tijd brachten we ook een uiterst primitieve dansvertoning op een krakkemikkerig podium op het schoolplein van de van Dongeschool, om met kinderen van Zuid de bevrijding te vieren. Lex had daarin een mimische rol van oud heertje, als partner van Lizzy Demmenie. Dit pretentieloos spektakel, de Toverfluit geheten, werd met alle vreugde die ons toen Bezielde door een groepje dansers en leerlingen uitgevoerd en door Coby Lankester begeleid. Op die middag besloten we enthousiast door te gaan met optreden voor kinderen. Het zaad was gestrooid, enkele maanden later werd Scapino geboren. Hans Snoek
Lex van Delden als chef kunst op de redactie van Het Parool, in het voormalig Telegraaf-gebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal, 1951
Lex van Delden met zijn ouders Wolf en Sara Zwaap-Olivier, Zandvoort 1922
Lex van Delden met zijn moeder, Sara Zwaap-Olivier
Eindexamenfeest van het Vossius Gymnasium, juni 1938. Lex van Delden is de jongen met de lange regenjas en het reclamebord
Lex van Delden aan de piano, omstreeks 1930
Lex van Delden op zijn vaste plaats in de Grote Zaal van het Concertgebouw, 1982 (foto George Verberne)
Lex van Delden 1953
Lex van Delden
Lex van Delden
Lex van Delden