Categorieën
Het Parool

Holland Festival

Ruim 100 uitvoeringen met 2000 kunstenaars

(Van onze muziekredacteur)
Het volledig programma van het Holland Festival is thans gereedgekomen; een folder geeft een duidelijk overzicht van de 108 manifestaties, die in Amsterdam, Den Haag, Scheveningen, Gouda, Delft, Naarden en Bloemendaal plaats vinden. Niet minder dan ongeveer 2000 uitvoerenden nemen er aan deel.

In de laatste maanden hebt u in deze kolommen het meeste van wat er geboden wordt, reeds kunnen lezen. Nieuw is dat Janine Charrat de choreografie verzorgt in Weber’s “Oberon”. Studenten van het Théâtre Antique van de Sorbonne komen Aeschylos’ tragedie “De Perzen” spelen.

Wat de tentoonstellingen betreft: het Amsterdamse Rijksmuseum exposeert van 17 Juni tot 17 September 120 schilderijen uit het Kaiser Friedrich Museum in Berlijn. In het Haagse Gemeentemuseum kan men van 20 Juni tot 23 Juli “Wereldschrijvers van Nabij” zien; manuscripten worden er tentoongesteld en sommige auteurs zullen zelf aanwezig zijn. Uit het buitenland zijn definitieve toezeggingen ontvangen van o.a. Graves, Huxley, Morgan, Priestley, Eluard, Maurois, Greene, Duhamel, Romains, Cocteau, Brod, Feuchtwanger en Wiechert. Van 30 Juni tot 3 September exposeert hetzelfde museum beeldhouwkunst van Rodin, Maillol en Despiau.

Over de ochtendrecitals in Amsterdam is nog te melden, dat Michael Redgrave (van de Old Vic) sprookjes van Andersen voordraagt en Luigi Dallapiccola een inleiding houdt op zijn “Zangen van de Gevangenschap”, die door het Ned. Kamerkoor worden uitgevoerd.

Verheugend is de grote belangstelling uit alle delen der aarde, ook van de zijde van de radio. Zowel de B.B.C. als de Canadese en Amerikaanse omroepen zenden een aanzienlijk deel van het Festival uit. Dat de Ned. Radio Unie dat ook doet spreekt vanzelf.

Er zijn regelingen getroffen voor het bestellen van plaatskaarten, hetgeen nu reeds kan gebeuren. Wie daarover alles wil weten, vrage de folder met de nodige gegevens aan bij het secretariaat van het Holland Festival, Emmaplein 5 in Amsterdam.