Categorieën
Het Parool

Congres over filmmuziek in Florence

Max Vredenburg demonstreert er Nederlandse films

(Van onze muziekredacteur)
Reeds zes jaar kent Florence in Mei een “muziekmaand”, en in dat kader wordt telkenjare een congres gehouden over een of ander muzikaal onderwerp. Dit jaar is de filmmuziek aan bod en dat is dan tevens de eerste keer, dat dit onderwerp “officieel” ter sprake komt. Onze landgenoot, de componist Max Vredenburg, is uitgenodigd een lezing te komen houden en zijn strijd voor het bestaansrecht van de goede Nederlandse filmmuziek kennende, verwachtte ik niet anders dan dat hij in Florence iets zou vertellen over onze componisten.

“Natuurlijk doe ik dat,” zegt hij. “Ik zal spreken over het onderwerp: “Filmmuziek, Assepoes of Fee?” En die lezing licht ik toe met enkele Nederlandse films met muziek. Koos van de Griend is vertegenwoordigd met “Partisanenlied” en “Klompendans”, Rudolf Karsemeyer met “Walcheren”. Van Bertus van Lier vertoon ik “Rembrandt in de schuilkelder”, van Jan Mul “Schapen” en “Boerenleenbank”. Dan laat ik “A sun is born” horen (én zien natuurlijk) van Hugo de Groot, en “Bonaire”, “Oerwoud” en “Boven de Kerselaer” met muziek van mijzelf.

Van enkele van die films heb ik een Franse of Engelse tekst en soms zelfs een Franse versie. De Regerings Voorlichtings Dienst, die zelf twee films afstond, zorgt voor de verzending en gaf daarmee te kennen een Nederlandse vertegenwoordiging in Florence van belang te vinden.

Wie er aanwezig zullen zijn? Niet alleen componisten als Hopkins, Maurice Thiriet, Henri Sauguet, Dallapiccola en Petrassi, maar ook dirigenten (o.a. Muir Mathieson) en regisseurs, zoals René Clair en Grémillon.

Voorzitter van het congres is de componist Pizzetti, organisator de musicoloog prof. Guido Gatti. “Ik denk,” zegt Vredenburg, “dat er belangwekkende lezingen worden gehouden. Eén er van is stellig die over de “Noodzaak van critieken, gewijd aan filmmuziek” door Hans Keller uit Engeland. Op 6 Juni zal ik in Kriterion te Amsterdam over mijn ervaringen in Florence spreken”.