Categorieën
Het Parool

Binnenkort beslissing over Amerikaanse tournée van het Concertgebouworkest

(Van onze muziekredacteur)
Het bestuur van de N.V. Het Concertgebouw heeft vanmorgen een telegram ontvangen van de National Concerts and Artists Organization, het concertbureau, dat de Amerikaanse tournée van het Concertgebouw zou organiseren. De inhoud van het telegram is van zodanig belang, dat het betuur er zich eerst over wil beraden alvorens een standpunt in te nemen. Die vergadering vindt Vrijdag a.s. plaats.