Categorieën
Het Parool

Orgel in Oude Kerk van Remonstrantse Gemeente onderging restauratie

(Van onze muziekredacteur)
Het orgel in de Oude Kerk van de Remonstrantse Gemeente, aan de Keizersgracht in Amsterdam, heeft een grondige restauratie ondergaan. De heer D. A. Flentrop uit Zaandam heeft vijf maanden gedokterd aan het instrument, dat van ±1720 moet dateren.

Twee orgels ziet men er eigenlijk aan: het hoofdwerk en het kleinere zg. rugpositief, dat sinds 1870 is uitgeschakeld, toen de Amsterdamse firma Flaes het verbouwde. Dat gebeurde volgens de toen heersende mode om de klank van de grote orkesten na te bootsen. Daarmee werd het hoofdwerk aanmerkelijk vergroot en die toestand was nu alleen met enorme kosten te veranderen. De heer Flentrop heeft zich dan ook bepaald tot verbetering van het hoofdwerk, dat in 1908 is verbouwd door de firma Adema, maar allerlei storingen begonnen zich daarna te openbaren, vooral ten gevolge van de toen aangebrachte pneumatiek. Die is er thans weer uit verdwenen en een mechanische apparatuur is er voor in de plaats gekomen. Daarmee is de toestand van 1870 ongeveer hersteld.

Enkele toonwerken zijn vernieuwd, de mixtuur is aanmerkelijk verbeterd. En het resultaat? Wel, de heer Klaas Bakker, die reeds van 1928 af organist in deze Oude Kerk is, heeft laten horen, dat het instrument zeer mooi van klank is, glanzend en helder. “De vroeger gebruikte, abnormaal hoge winddruk is nu verlaagd van ± 100 tot ± 70”, vertelt hij mij, “en daarmee is een oude, betere toestand teruggekeerd. Het geluid, hoewel wat zwakker, is er veel soepeler door geworden.

Behalve de heer Flentrop verdient ook de heer Schrötelkamp alle lof voor het prachtige intoneerwerk, dat hij heeft verricht: de intonatie is nu ijl en helder, minder geforceerd. Alles bijeen vind ik de restauratie bijzonder geslaagd,” aldus de heer Bakker.