Categorieën
Het Parool

Nieuws over Holland Festival

(Van onze muziekredacteur)
“Thans staat vast, dat het Monte Carlo Ballet in het Holland Festival onder leiding van Monteux en met medewerking van het Concertgebouworkest, “Petroesjka” zal dansen in de oude, originele costuums en décors van Alexandre Benois. Heel bijzonder is, dat Tamara Toumanova dank zij de medewerking van de Parijse Opera, waaraan zij verbonden is, de moeilijke rol van de Pop zal vertolken. Twee voorstellingen gaan er in Amsterdam, één in Den Haag.” Dit voor dansliefhebbers zo verheugende nieuws vertelt mij de heer Peter Diamand, secretaris van het Holland Festival.

“Bovendien”, zegt hij, “geeft het Monte Carlo Ballet nog meer voorstellingen tegen goedkope prijzen en zijn er onderhandelingen gaande het te laten optreden in het openluchttheater van Bloemendaal.

Bijzonder veel aandacht heeft de heer Diamand voor de kamermuziek, die vorig jaar niet voldoende naar voren trad. “Wij overwegen een belangrijk experiment, dat neerkomt op het uitvoeren van kamermuziek in ochtendconcerten. Wij proberen naast de avonden, die aan deze muziekvorm zijn gewijd, twee ochtenden per week in Amsterdam en Den Haag er voor in te ruimen: waarschijnlijk van 11 tot 12 uur. Behalve Nederlandse ensembles als Felix de Nobel’s Kamerkoor trachten wij het publiek daarheen te trekken door ook buitenlandse solisten als Pears, Britten en Goldberg te laten optreden.

Ook onze dilettantenkoorzang komt aan bod: 24 Juni organiseert de Mij. Caecilia in Scheveningen een groot koorconcert, waarvoor enkele belangrijke mannenkoren zijn uitgenodigd, o.a. de Maastreechter Staar en de Haghesanghers. Gepoogd wordt een dergelijk concert ook in Amsterdam te geven. In tegenstelling met lopende geruchten verzeker ik U, dat de voorstellingen van Hendrik Andriessen’s “Philomela” en Weber’s “Oberon” doorgaan; de repetities van de Ned. Opera zijn reeds in volle gang.

En ten slotte staat nu vast, dat het Amsterdamse deel van het Festival wordt besloten met een populair concert door het Concertgebouworkest o.l.v. Eduard van Beinum in de Apollohal.”