Categorieën
Het Parool

Een ochtend Bach in Kleine Zaal

De ochtendconcerten van het Holland Festival beloven een doorslaand succes te worden. Zo was gistermorgen de kleine Concertgebouwzaal van Amsterdam volledig uitverkocht en er moesten zelfs nog stoelen op het podium worden geplaatst.

Terecht bestond er zulk een overweldigende belangstelling, want het Bachprogramma, dat de violist Szymon Goldberg met Janny van Wering (clavecymbel), Piet Nijland (viool) en Johan de Nobel (cello) uitvoerde, was met bijzondere smaak samengesteld: de sonate in E voor viool en clavecimbel, de partita in d voor vioolsolo en de sonate in C voor twee violen, clavecimbel en cello.

Er werd met ongehoorde doorleefdheid gemusiceerd en het verheugendst was wel, dat dit voor alle vertolkers in gelijke mate gold. Al kan men bezwaren hebben tegen een te veel aan nuanceringen, waardoor de opbouw dezer muziek soms te weinig ruggegraat kreeg, toch kwam men voortdurend in de ban van dit zeldzaam persoonlijke en meeslepende spel.

Eerste Volksconcert

Het eerste Volksconcert van het Holland Festival, gisteravond in de grote Concertgebouwzaal van Amsterdam, was volledig uitverkocht. De volle zaal heeft een onalledaags programma horen uitvoeren door het Residentie-Orkest onder Willem van Otterloo, die het concert opende met Hendrik Andriessen’s in opdracht van de Johan Wagenaarstichting gecomponeerde “Ricercare”: een uitmuntend klinkend stuk met goede verhoudingen, dat door zijn welluidende melodiek duidelijk indruk maakte. De componist had een ovatie in ontvangst te nemen.

Willem Andriessen oogstte veel bijval met zijn doorleefde vertolking van Schumann’s pianoconcert en na de pauze dirigeerde Van Otterloo César Franck’s groots opgezette “Psyché”, waarin de uitstekende zang van het Haagse Toonkunstkoor te bewonderen viel.

LEX VAN DELDEN