Categorieën
Het Parool

de lopende band

In haar boekje “De jeugd vraagt muziek”, keurig uitgegeven door W. L. en J. Brusse’s Uitgevers Maatschappij N.V. te Rotterdam, laat Joop H. M. Muller aan de hand van een aantal aan de practijk ontleende gevallen de moeilijkheden zien, die zich voordoen bij het lesgeven in muziek aan kinderen tussen 5½ en 15 jaar.

Een verkwikkend, fris en onopgesmukt werkje is het geworden, vooral door de analyses van kindergedachten, die de schrijfster in de loop van haar practijk als muziekpaedagoge in een dagboek verzamelde en waarvan enkele bijzonder frappante werden afgedrukt. Uitermate interessant is het te zien, welke resultaten Joop Muller bereikte door te trachten de gedachten van haar leerlingen te peilen en daar de aanknopingspunten te vinden voor de verdere muzikale ontwikkeling.

Vooral voor ouders, die hun kinderen les willen laten geven op een of ander instrument, in het bijzonder de piano, heeft dit prettige boekje grote waarde. Het kost f 4.25 (ingebonden) of f 3.25 (ingenaaid).

L. V. D.