Categorieën
Het Parool

“De Flambouw” financiert reis van Concertgebouworkest naar V.S.

Canada krijgt Nederlandse beeldende kunst

(Van onze muziekredacteur)
U weet reeds, dat het Concertgebouworkest 19 September de Atlantische Oceaan oversteekt om tot 20 October de Verenigde Staten en ook Canada op een reeks concerten, onder leiding van Eduard van Beinum, te vergasten. Maar wist u, dat alleen al de heen- en terugtocht (er heen gaat men met de “Nieuw Amsterdam”, dank zij de medewerking van de Holland-Amerikalijn) enkele tonnen kosten? Waar komt al dat geld vandaan?

Wel, de na de bevrijding opgerichte Stichting “De Flambouw”, die voor Nederlandse culturele manifestaties in het buitenland zorgt, heeft het benodigde kapitaal uit particuliere bron bijeengebracht. En “De Flambouw” heeft het daarbij niet gelaten. De wetenschap, dat de Canadese musea vrijwel geen hedendaagse Nederlandse beeldende kunst bezitten, heeft het plan doen rijpen aan de Canadese regering een representatieve collectie schilderijen, plastieken en grafiek van levende Nederlanders ten geschenke te geven. Enerzijds komt die verzameling tot stand door aankoop, anderzijds doordat een aantal gemeenten aan kunstenaars opdrachten geeft. Dit laatste is een suggestie van de Amsterdamse wethouder De Roos geweest.

“De Flambouw” geeft binnenkort vijf Nederlandse componisten opdracht een kort orkestwerk te schrijven met een typisch nationaal programma; één of meer van die composities zal het Concertgebouworkest in Amerika uitvoeren.

Ten slotte bereidt men een boek voor, dat de stand van onze typografie behandeld en aan Amerikaanse bibliotheken zal worden aangeboden. Ook aan de Nederlandse architectuur wordt een dergelijk boek gewijd.