Categorieën
Het Parool

Grandioos kwartetspel

HET uit Frankrijk afkomstige Loewenguth – kwartet stelde zich Dinsdagavond in de volle Kleine Zaal aan het geestdriftige Amsterdamsche publiek voor. De kennismaking was overrompelend.

Behalve het feit dat dit strijkkwartet uit vier meesterlijke instrumentalisten bestaat, werd hier een ideaal muciseeren bereikt, dat in elke noot getuigde van een groote liefde tot de muziek en van een levendige bezieling. Zoowel in Mozart’s Dissonantenkwartet als in Beethoven’s “Russische” kwartet opus 59 No. 2, hoorde men ongewoon prachtig afgewogen klankverhoudingen, die volmaakte vertolkingen ten gevolge hadden.

Na de pauze: het kwartet van Jacques Ibert (den in 1890 geboren Franschman), dat – hoewel door Ravel beïnvloed – toch een sterken, persoonlijken indruk achterliet, niet in het minst door de uitstekende, kernachtige vormgeving en boeiende, levendige harmonie. Ook hier weer een grandioze uitvoering.

Den Amstersamschen Kunstkring “Voor Allen” moet men danken voor de kennismaking met het Loewenguth-kwartet, dat de traditie van de allerbeste Fransche strijkkwartetten met eere voortzet en ongetwijfeld als één van de beste ensembles beschouwd mag worden.

LEX VAN DELDEN