Categorieën
Het Parool

“Stemmen van Amsterdam”

HET is verbijsterend, dat de dirigent Jac. Kort, die slechts één jaar voor “De Stemmen van Amsterdam” staat, reeds in zulk een korte periode het repertoire van dit mannenkoor met enkele nieuwe werkjes heeft weten te verrijken: “O sacrum convivium” van Alb. De Klerk en Jac. Kort’s “Aan een minnebode”. Het zijn beide uitstekend klinkende stukken, die als aanwinst beschouwd moeten worden.

Zeker, aan de technische volmaaktheid haperde voorshands vrij veel, vooral de zuiverheid raakte vaak in het gedrang, maar de uiterst ongunstige acoustiek van de Aula van het Indisch Instituut, waar het koor zich Zaterdagavond voor een talrijke schare Amsterdammers liet hooren, zal hieraan niet vreemd zijn. Belangrijker is dat deze zangers met liefde en geestdrift den koorzang bleken te beoefenen.

Greet Koeman (sopraan), Chris Reumer (tenor) en de pianiste Bep Aarden-Koning verleenden hun medewerking.

LEX VAN DELDEN