Categorieën
Het Parool

Jaroslav Vanecek

Zaterdagavond maakte men in de Kleine Zaal kennis met den Tsjechischen violist Jaroslav Vanecek, een zeer Slavisch temperament, volbloed muzikant, wiens uitstekende toonvorming vooral in de cantilene het ideaal zou benaderen, indien hij wat minder gebruik maakte van glissandi.

Het pleit voor zijn levenskrachtige, geëmotioneerde muzikaliteit dat hij zelfs in een zwak werk als Grieg’s sonate in c kon boeien. Zijn eigen Spaansche Rhapsodie beteekende echter geen verrijking van zijn toch reeds stijllooze programma.

Jaroslav Mastalir begeleidde den kunstenaar.

Het Westers Harmoniecorps vierde Zondagavond in Bellevue zijn 40-jarige bestaan met een feestconcert dat, onder leiding van Herman Lureman, ‘t publiek in de juiste stemming bracht om het feest, na een cabaretvoorstelling met bal voort te zetten.

Zang en Vriendschap voerde ter zelfder ure in de Groote Zaal van het Concertgebouw een goed samengesteld programma uit. Onder Karel Böhne’s kundige leiding werden o.m. nummers van da Palestrina en Roeske zeer mooi van klank en voordracht gezongen.

Medewerking werd verleend door Theo Baylé (bariton), Wiebe Drayer (tenor) en Kitty Johns (piano).

LEX VAN DELDEN