Categorieën
Het Parool

Yfrah Neaman

Zondagmiddag maakten we in de al weer goed bezette Kleine Zaal kennis met den jongen Palestijnschen violist Yfrah Neaman, die een virtuoze techniek (waarin zowel de prachtige stokvoering als de soms onzuivere intonatie treft) paart aan een buitengewone vitaliteit. Deze bruisende muzikaliteit scheen mij de oorzaak van een tè voortvarende uitvoering van Tartini’s Duivelstrillersonate en de derde partita van Bach, die een grootere strengheid vereischen.

In de tweede, zeer breedsprakige, sonate van den Engelschman Ferguson – met den componist aan den vleugel – hoorden wij den violist op zijn best en bleek de romantische geest, die dit aan Franck herinnerende werk eigen is, Neaman tot een waarlijk prachtige prestatie te brengen.

Felix de Nobel begeleide Tartini’s sonate, zooals wij dat van hem gewend zijn: ideaal.

LEX VAN DELDEN