Categorieën
Het Parool

Theo van der Pas

VOORZOVER men het nog niet wist, heeft men Dinsdagavond in de Kleine Zaal kunnen ervaren dat Theo van der Pas ongetwijfeld één van Nederlands beste pianisten is.

Van het uitgebreide Chopin-programma, dat hij ten gehore bracht, werden de verschillende facetten, die typeerend zijn in het werk van den Poolschen piano-componist bij uitstek in beheerschte en doorleefde vertolkingen duidelijk belicht.

Waar het noodig was speelde Van der Pas nu eens met een virtuoze bravour, dan weer met een innige teederheid zoodat – behalve de hartstochtelijke geladenheid – ook de poëzie recht werd gedaan. Zoo werd het Largo uit de sonate opus 58 tot een subtiele verstilde stemming, die men in onze concertzalen niet vaak aantreft.

Het publiek gaf door een goede opkomst blijk dezen prachtigen Chopin-avond niet te willen missen en dwong Van der Pas enkele toegiften af.

LEX VAN DELDEN