Categorieën
Het Parool

Jacques Genty

DE “neue Sachlichkeit”, die wij reeds lang overwonnen waanden, blijkt – afgaande althans op het spel van den pianist Jacques Genty Maandagavond in de Kleine Zaal – nog niet verdwenen te zijn.

Uit een goed samengesteld programma van werken van Bach, Beethoven, Debussy en Ravel kreeg men een nuchtere, uiterst koele objectiviteit te hooren, die ons deed herinneren aan schoolsch uitgevoerde études.

Wij misten te zeer poëzie en werkelijke muziek, zoodat wij, even koud als wij gekomen waren, weer huiswaarts togen.

LEX VAN DELDEN