Categorieën
Het Parool

Mannenkoor Euterpe jubileert

Onder aanwezigheid van burgemeester d’Ailly en den hoofdcommissaris vierde het Amsterdamsch Politie Mannenkoor “Euterpe” Zondagavond zijn 35-jarig jubileum met een concert in de goed gevulde Groote Zaal van het Concertgebouw, waar – behalve de jubileerende politiemannen – het kinderkoor Zangklasse Noord en het Amsterdamsch Politie Muziekgezelschap zich lieten hooren: een symbolische combinatie van jeugd en politie.

Verblijdend was vooral dat de Zangklasse Noord onder de gevoelige leiding van J. van Hees een smaakvol programma, samengesteld uit frissche liederen van o.a. P. F. Sanders en H. van Tussenbroek, even frisch en ongekunsteld ten gehoore bracht.

Dirigent Sicking leidde Euterpe beheerscht en het Amsterdams Politie Muziekgezelschap bracht onder de straffe hand van H. van Mechelen, met enkele wel wat luid uitgevoerde nummers, het publiek in een ware feeststemming.

LEX VAN DELDEN