Categorieën
Het Parool

Amsterdamsche Kunstkring

De volle Groote Zaal luisterde Maandagavond met gespannen aandacht en kennelijke waardering naar Jo Vincent, Gerard Hengeveld en Piet Lentz, die voor den Amsterdamschen Kunstkring “Voor Allen” optraden. Zij, die er van houden naar een prachtige stem te luisteren, die alles even feilloos doet klinken, hebben hun hart kunnen ophalen aan werken van Schumann, Fauré, Caplet, Diepenbrock en vijf door Benjamin Britten voortreffelijk bewerkte volksliederen. Het was jammer, dat de vleugel niet open stond, zoodat de begeleiding wat mat en dof klonk. Bijzonderen lof verdient Piet Lentz voor de magnifieke, uiterst gevoelige wijze, waarop hij de cellopartij in Diepenbrock’s bekende Berceuse streek.

Tot slot natuurlijk enkele toegiften.

LEX VAN DELDEN