Categorieën
Het Parool

N.V. Bender gaf opdrachten aan 15 componisten

(Van onze muziekredacteur)
Reeds eerder meldden wij dat de Amsterdamse N.V. C. C. Bender’s piano- en orgelhandel 13 October 100 jaar bestaat en ter gelegenheid van dat feit biedt men alle relaties een album aan met 15 in opdracht van de jubilaresse geschreven werkjes van Nederlandse componisten. Het was de bedoeling dat deze muziek binnen het bereik van gevorderde dilettanten zou liggen.

In aanwezigheid van een aantal genodigden zijn gisteren die nieuwe pianocomposities voor het eerst tot klinken gebracht. Willem Andriessen, mevr. B. Tiedeman-Weyers, Hans Schouwman en Herman Strategier speelden hun werken zelf en Johan van den Boogert nam bijna de gehele rest voor zijn rekening; dat waren composities van Albert de Klerk, Hendrik Andriessen, Guillaume Landré, Henk Stam, Henk Badings, Henri Zagwijn (wiens muziek volgens de datering op Oudejaarsavond van 1949 ontstond!), Gerard Hengeveld, Alex Voormolen, Rudolf Escher en Hugo Godron. Dr. Anthon van der Horst’s composite werd gespeeld mej. Tr. Leonhardt.

Men kan het initiatief van de jubilerende pianohandel niet anders dan toejuichen: aan een hedendaagse muziek voor de huiskamer is dringend behoefte. Of met deze prachtig uitgevoerde bundel in deze behoefte wordt voorzien, zal de toekomst moeten leren.