Categorieën
Het Parool

Muziek bij Comedia’s “Handelsreiziger”

Voor de voorstellingen, die Comedia van Miller’s toneelspel “De dood van een handelsreiziger” geeft, schreef Robert de Roos de muziek. Zij is nogal doordringend van timbre en treedt daardoor nogal eens op de voorgrond. In zulk een mate, dat men de gebreken er duidelijker in gaat horen dan het geval zou zijn geweest indien zij soberder was.

Wat die gebreken betreft: zij bezit geen ogenblik inventieve suggestie, is vrijwel steeds te reëel en kan dientengevolge een door het stuk vereiste sfeer niet ondersteunen. Ik geloof, dat deze muziek het toneelgebeuren nergens gunstig beïnvloedt, maar tot op zekere hoogte eerder afbreuk doet aan zijn verbeeldingskracht.

L. V. D.