Categorieën
Het Parool

“Mens en Melodie”

(Van onze muziekredacteur)
Het Februari-nummer van “Mens en Melodie” (algemeen maandblad voor muziek) is weer even verzorgd en prachtig geïllustreerd als altijd. Bijzonder belangwekkend zijn het artikel, dat Wouter Paap wijdde aan de orkestbewerking van de Mis van Alphons Diepenbrock, en Max Möller’s bijdrage over oud-Hollandse vioolbouwers.

Gerrit Vellekoop wijst op enkele interessante Amerikaanse boeken over muziek en bij de vele recensies treft vooral die over de kameropera “Camerata”.