Categorieën
Het Parool

de lopende band

Aan de hand van ettelijke documenten toont Marius Monnikendam in zijn boek over “César Franck” aan, dat de familie van de componist niet Waals van oorsprong is, noch Frans, maar Nederlands, en dat César Franck “ook zuiver staatkundig beschouwd als Nederlander geboren is”.

Het door de Uitgeversmaatschappij Holland voortreffelijk uitgegeven boek getuigt overigens van een gedegen kennis van zaken, van scherpzinnigheid, het is met merkbare liefde voor het onderwerp geschreven en bevat menig nieuw detail, dat bepaalde misvattingen over deze merkwaardige figuur uit de wereld kan helpen. Het lijkt mij een van de beste studies over de schepper van de “Variations Symphoniques” en is zo leesbaar, dat ook leken het stellig zullen waarderen. Prijs f 6.90.

Een wel aardige biografie is “Joseph Haydn” door dr. Hans Leerink, dat musicologische en anecdotische bijzonderheden in een boeiende vorm en in overvloedige mate bevat. Ook al wordt de auteur soms wat nadrukkelijk docerend, het is toch een waardevolle aanvulling geworden van de schaarse literatuur over deze “grote onbekende”. Strengholt’s Uitg. Mij. zorgde voor een degelijk uiterlijk. Prijs f 6.50.

L. V. D.