Categorieën
Het Parool

Ovaties voor jeugdig pianist Theo Bruins

AMSTERDAM heeft op de donateursrepetitie van de maatschappij “Caecilia”, Dinsdagmiddag in de grote Concertgebouwzaal, kennis gemaakt met een jeugdig pianistisch talent van de allereerste orde: de achttienjarige Theo Bruins. Hij oogstte, als solist in Ravel’s Pianoconcert en Franck’s Variations Symphoniques, een ovationeel succes. En terecht, want in bijna alle opzichten was zijn spel van dien aard, dat men een grote toekomst van hem mag verwachten.

Verbluffend virtuoos en met opvallend gemak spelend, helder en genuanceerd van aanslag, gaf hij bovendien blijk van een sterk kunstenaarstemperament, dat – al moge het dan nog duidelijk zijn jeugd verraden – verrassend fris en levend is. Zoals te verwachten was van een zo jeugdig pianist, is zijn persoonlijkheid nog niet even ver ontwikkeld als zijn techniek; men mag echter met vertrouwen zijn ontwikkeling tegemoet zien.

Van Beinum, die het concert had geopend met een wat grove uitvoering van Haydn’s symphonie “De Klok” en ook de solist nogal luidruchtig had begeleid, dirigeerde tot besluit Wagner’s Ouverture “Tannhäuser”. Donderdagavond wordt op het openbare “Caecilia”-concert hetzelfde programma uitgevoerd.

LEX VAN DELDEN