Categorieën
Het Parool

Hilda Banks

De Amerikaanse pianiste Hilda Banks, die zich Maandagavond in de Amsterdamse Bachzaal liet horen, is 19 jaar. En dat was dan ook duidelijk merkbaar aan haar spel, dat over ‘t geheel een onrijpe indruk maakte. Technisch is haar pianistiek – hoewel niet van fouten ontbloot – toch behoorlijk ontwikkeld. Hilda Banks bezit bovendien een gezonde muzikaliteit, zodat het geheel een sympathieke indruk achterliet.

Zij beging echter de fout haar onmiskenbare talent te willen tonen in een programma, dat enkele pianistische krachttoeren vermeldde als Schumann’s Carnaval en Schubert’s Wandererfantasie, die haar krachten dan ook te boven gingen.

Twee preludes van de concertgeefster verrieden evenzeer talent, maar ook hierin schuilde weer onrijpheid.

LEX VAN DELDEN