Categorieën
Het Parool

Diepenbrock’s Te Deum op Bevrijdingsconcert

HET zwaartepunt van het bevrijdingsconcert, dat Maandagavond in het Amsterdamse Concertgebouw plaats vond ten bate van de Stichting 1940-1945 en de Stichting Herstellingsoorden voor oud-illegale werkers, lag – ook qua uitvoering – in het ongewoon-verheven Te Deum van Diepenbrock.

Bezielde vervoering en hartstochtelijke geëxalteerdheid – die dit werk tot een der meesterlijkste Nederlandse koorcomposities maken – kwamen in de uitstekende uitvoering door het Toonkunstkoor, de solisten en het Concertgebouworkest onder Van Beinum’s overtuigende leiding goed tot haar recht.

Na een toespraak door minister W. Drees werd het concert besloten met een matige vertolking van Beethoven’s derde symphonie, waarin men mat orkestspel hoorde en weinig “Eroïca”.

Vivian Joseph

Voortreffelijke instrumentale techniek, gezonde muzikaliteit, ziedaar eigenschappen, die de Engelse cellist Vivian Joseph Zondagavond in de Kleine Zaal overduidelijk demonstreerde. Zijn streek is elegant en beheerst, de toonvorming vaak warm en bloeiend.

Qua temperament viel er bovendien ook ruimschoots voldoende te genieten: vurigheid en binnen de grenzen gehouden sentiment zorgden voor een boeiend musiceren, waartoe de pianist Anton Dresden voortreffelijk het zijne bijdroeg.

Helaas nam de cellist veel van de uitstekende indruk weg door het smakeloze allerlei, dat hij in bonte verscheidenheid tot slot speelde.

LEX VAN DELDEN