Categorieën
Het Parool

Pianist Alfred Kitchin

SCHUBERT’S pianosonate Opus 120, die men dit seizoen zelden hoorde, opende het programma, dat de pianist Alfred Kitchin Vrijdagavond den Amsterdammers in de Kleine Zaal voorzette.

Hierin toonde Kitchin over een goed ontwikkelde techniek te beschikken, maar een te romantische, vrije opvatting van Schubert’s muziek te hebben. Een aantal geheugenstoornissen stond eveneens een goede uitvoering in den weg.

In Beethoven’s Appassionata-sonate viel meer te waardeeren, vooral de felle geladenheid. De bezonken, dichterlijke passages misten echter de diepte, die noodig was om het tegen de overheerschende forschheid uit te houden.

LEX VAN DELDEN