Categorieën
Het Parool

Musiceerende politie

Een volle Groote Zaal van Krasnapolsky werd Donderdagavond tot geestdrift gebracht door het Amsterdamsche Politie Muziek Gezelschap, dat voor zijn stadgenooten onder leiding van Harry van Mechelen, een aantal populaire nummers met discipline ten gehoore bracht. Hoewel forschheid overheerschte, bewezen enkele meer genuanceerde fragmenten, dat men op den goede weg is.

Na de pauze werd de feestelijke stemming verhoogd door het cabaretgezelschap Louis Holst, waarna een bal het geanimeerde feest besloot.

L. V. D.