Categorieën
Het Parool

Studenten musiceeren

Studentenconcerten namen in ons vooroorlogsche muziekleven een zeer bijzondere plaats in. De Amsterdamsche studenten begrepen hun cultureele taak en bezaten den moed een lans te breken voor hedendaagsche componisten, die schromelijk verwaarloosd plachten te worden door de officieele concertinstellingen.

Het is jammer, dat het Amsterdamsch Studenten Muziek Contact heeft gemeend Vrijdagavond in de Groote Zaal werken te moeten uitvoeren van Bach, Mozart en Debussy, die wel wat boven hun macht gingen.

Koor en orkest musiceerden enthousiast en bereikten soms verdienstelijke resultaten. Ook de solisten Nantie Fabius, Mme Ramone, Jan Visser en Thijs v. d. Grinten leverden behoorlijke prestaties en de dirigent Moolenijzer leidde met geestdrift zijn jeugdige musici.

Wij hopen echter, dat, een goede traditie getrouw, de vroeger gestelde taak van répertoire-vernieuwing weer spoedig ter hand zal worden genomen.

LEX VAN DELDEN