Categorieën
Het Parool

Bij Bach op bezoek

Op het concert, Zaterdagavond ten bate van de stichting 1940-1945 in de volle Bachzaal gegeven, liet de familie Bach ons in de costuums en décors van dien tijd op frissche, eenigszins improvisorische wijze horen en zien, hoe zij Johann Sebastian’s kostelijke Kaffee-Kantate en de tweede Suite moet hebben uitgevoerd. Als leden van het gezin fungeerden Jo Vincent, Herman Schey, Justus Bonn en de instrumentalisten Gusta en Everard van Royen, Chris Braam, Etiennette Correa, Koen van der Molen en Frieda Belinfante.

Na de pauze hoorde het geestdriftige publiek Harry van Oss met volksliederen en Willem Andriessen, die twee Chopins ten gehore bracht.

LEX VAN DELDEN