Categorieën
Het Parool

Amsterdams Joods Mannenkoor

Wat op het concert, dat het Amsterdams Joods Mannenkoor Zaterdagavond in de bijna geheel gevulde Bachzaal gaf, het meeste trof, dat waren de enthousiaste overgave, de muzikaliteit en het begrip waarmee het koor zong. Daardoor maakte dit optreden een verkwikkende indruk, en het feit dat de kwaliteit van het stemmenmateriaal stellig voor verbetering vatbaar is, deed aan het verfrissende geheel weinig af. Vooral het stemmige “Siem Sjalom” van de dirigent Hans Krieg trof in bijzondere mate.

Theo Olof (viool), Luctor Ponse (piano), Mark Rozelaar (cello), de bariton S. Giesser en de fluitist Hans v. d. Weijer verleenden solistische medewerking. Met name Olof’s vertolking van twee stukken van Ernest Bloch maakte diepe indruk.

LEX VAN DELDEN