Categorieën
Het Parool

Volksconcert in Amsterdam

LYVIA RÉV, een pianistisch talent

Dat de jonge Hongaarse Lyvia Rév een zeer goed ontwikkelde en uitermate beheerste pianotechniek bezit, dat zij ook begrip heeft voor de structuur en het wezen der muziek, – daarvan getuigt haar vertolking van Beethoven’s derde pianoconcert waarmee zij zich gisteravond aan het Amsterdamse publiek kwam voorstellen, op een Volksconcert in het Concertgebouw.

Een pianistisch talent dus, dat staat wel vast. Of men Rév’s kùnstenaarschap even hoog moet aanslaan, lijkt mij vooralsnog lang niet zeker. Daarvoor ontbrak aan haar spel nog te zeer de overtuigingskracht, welke men van een werkelijke persoonlijkheid mag (en moet) eisen.

Artistieke onvolgroeidheid, onrijpheid dus? Misschien, maar het is mij volstrekt onmogelijk dit met zekerheid te constateren. Want Hein Jordans’ directie liet niet toe dat de orkestpartij meer werd dan een nogal grof, schetsmatig en soms door bijna funeste ontsporingen ontsierd geheel, dat een geboeid luisteren bij voorbaat al onmogelijk maakte.

Datzelfde was ook het geval geweest in Brahms’ Haydn-variaties die het concert hadden geopend.

LEX VAN DELDEN