Categorieën
Het Parool

Amsterdams eerste lunchconcert werd duidelijk succes

(Van onze muziekredacteur)
Amsterdam heeft vanmiddag zijn eerste ontspanningsconcert-in-lunchtijd gehad: onder auspiciën van de “Stichting Duinrell” gaf George van Renesse een Chopin-recital in een volledig uitverkocht Krasnapolsky. Deze grote belangstelling geeft reden te veronderstellen, dat inderdaad hier in een behoefte wordt voorzien, en men kan dit initiatief dan ook toejuichen. Gelijk burgemeester d’Ailly dit in zijn kort openingswoord ook deed.

Geen krakende pakjes brood, geen gehoest of genies, – en dat zegt iets in deze tijd! Iedereen luisterde in volkomen aandacht naar het spel van de pianist, die de gespeelde stukken kort toelichtte.

Dat Van Renesse een weinig gelukkige dag had, – waaraan dat toe te schrijven? Wellicht aan de stugge, wat droge acoustiek, die het optreden in deze ruimte bepaald moeilijk maakt.

Toch: dit eerste lunchconcert is een duidelijk succes geworden. Het personeel van de bedrijven, dat aanwezig was, kan dit getuigen. De volgende maal – 26 Januari – zal het “Ballet der Lage Landen” optreden.