Categorieën
Het Parool

Koorconcert door 900 zangers

(Van onze muziekredacteur)
Het Gewest Noord-Holland van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond organiseert Zaterdagavond, 6 Januari, in het Amsterdamse Concertgebouw een zangersavond. Elf koren uit Amsterdam, Zaandam, Bussum, Weesp, Enkhuizen, Alkmaar en Hilversum nemen er aan deel, in totaal 900 zangers. En de avond wordt besloten door Roeske’s prachtige mannenkoor “Apollo”.

Onze mannenkoorzang begint meer en meer een peil van betekenis te bereiken op het terrein der repertoirekeuze. Dat is verheugend en van het allergrootste belang: want – zoals meer dan eens in deze kolommen is betoogd – een cultuur ontleent haar waarde aan de betekenis van haar scheppende kunst.

Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond is zich reeds jaren van dit feit bewust en tracht het repertoire van onze mannenkoren doelbewust in gunstige zin te beïnvloeden. De resultaten van deze activiteit zijn er in duidelijke mate. Wie met aandacht de verrichtingen dezer koren gedurende de laatste jaren heeft gevolgd, weet dat men op de goede weg is.

Dat het Zangersverbond daar in de openbaarheid blijk van wil geven, en de mannenkoorzang zodoende tracht te propageren, – dit kan men slechts toejuichen. Waar het hier om gaat is van het allergrootste culturele belang: een brok volkscultuur en -ontwikkeling welke men niet licht kan overschatten.

Het is daarom dat de zangersavond van 6 Januari in het Amsterdamse Concertgebouw recht heeft op ieders belangstelling. Het betreft hier geen wedstrijd, maar een demonstratie van wat men presteert. Elf koren nemen deel, en elk zingt een verplicht en een vrij werk naar keuze. Alle koren krijgen een critische beschouwing toegezonden van de hand van August Vörding, een van de beste experts op dit gebied.

Het programma vermeldt werken van o.a. Lassus, Des Prés, Palestrina, Morley, Janácek, Dresden, Van Hemel, Kef en Roeske. Dit spreekt boekdelen.