Categorieën
Het Parool

De langspeelplaten zijn er!

15 Oct. brengt Decca ze in de handel

(Van onze muziekredacteur)
Zoals reeds enige tijd geleden gemeld, brengt de Engelse Decca binnenkort de lang verwachte onbreekbare langspeelplaten in de handel. Dat gebeurt op 15 October. Vanmorgen heeft de Decca de platen voor het eerst gedemonstreerd en voorzover dat na een vluchtige kennismaking te zeggen valt, moet ik bekennen, dat de kwaliteit er van voortreffelijk is en niet onderdoet voor die van de oude gramofoonplaten.

Zowel in Bach’s Vierde Brandenburgs Concert als in het Sylvia-ballet van Delibes bleek de klank ruimte en sonoriteit te bezitten. Wellicht vertonen de violen in de hoogte nog een scherpe bijklank, die niet tot de natuur van het instrument behoort, maar insiders weten, dat dit een moeilijkheid is, waarmee ook de normale gramofoontechniek steeds te kampen heeft.

Over het algemeen kan men zeggen dat vrijwel het gehele trillingsgebied opgenomen is, zodat de verschillende timbres normaal klinken. Dit vooral dank zij het ffrr-opnamesysteem, dat thans ook bij de langspeelplaten wordt toegepast. Dat de Decca ook toestellen in de handel brengt die te gebruiken zijn voor gewone langspeelplaten deelde ik reeds mee. Nieuw is, dat het gelukt is, een naald te construeren die voor beide platen bruikbaar is. Verwisselen van naalden is dus niet meer nodig.

Een belangrijk feit is verder, dat naast de uit Engeland geïmporteerde langspeelplaten in de toekomst ook exemplaren van Nederlands fabrikaat in de handel zullen komen. Philips heeft nl. reeds enige tijd er mee geëxperimenteerd en het resultaat dat ik hoorde, was voortreffelijk: een langspeelplaat waarop Dolf van der Linden’s Metropole Orkest een uitstekend arrangement ten gehore bracht van Rimski-Korsakow’s “Flight of the bumble bee”.

Voor de verstokte liefhebbers van de normale platen kan worden meegedeeld, dat de oude platen van 78 omwentelingen in de handel blijven. Vooral voor “lichte” composities, die meestal niet langer dan ongeveer 3½ minuut duren, heeft het geen zin de nieuwe langspeelplaten te gebruiken. Er komen twee soorten l.p. in de handel: de ene van 25 cm bevat 15 minuten muziek, de andere van 30 cm 22½ minuut per plaatkant. Zij zijn verpakt in stevige kartonnen hoezen, die van een beschrijving zijn voorzien.

(sic)