Categorieën
Het Parool

Vier bioscopen zonder orkest

(Van onze muziekredacteur)
De orkesten van het Royal-Tuschinski-concern, die tot 23 September een contract hebben, zullen na die datum niet meer in de desbetreffende bioscopen optreden. Het gaat hier om de theaters Tuschinski en Royal in A’dam, en Arena en Lutusca in Rotterdam. De directie van het concern heeft de contracten niet verlengd, omdat de gemeentelijke restitutie op de vermakelijkheidsbelasting (van 35%) in de practijk onvoldoende gebleken is en het bioscoopbezoek nog steeds terugloopt.

De Nederlandse Organisatie van Musici en Artisten heeft in adressen aan de gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam er op aangedrongen de vermakelijkheidsbelasting voor theaters en bioscopen waar “levende muziek” ten gehore wordt gebracht, terug te brengen tot 20%. Slechts dan zal het mogelijk zijn orkesten in de desbetreffende bioscopen te laten spelen.

Reeds geruime tijd voert de Bedrijfsunie van de samenwerkende organisaties in de kunst- en amusementsbedrijven over deze kwestie besprekingen met B. en W. van Amsterdam en Rotterdam en met het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij ook de Stichting van de Arbeid is ingeschakeld. Genoemde bedrijfsunie vertegenwoordigt de N.T.B., de Algemene, de R.K. Bond en de Bond van Christelijke kunstenaars.

Door het niet verlengen van de in September aflopende contracten zullen ongeveer tachtig musici zonder werk komen. Men moet daarbij bedenken, dat de meesten van hen reeds negen jaar van een bioscooporkest deel uitmaken, zodat hun werk vrij eenzijdig is geweest. Het zal dan ook zeer moeilijk zijn uit deze musici andere ensembles (bijv. showorkesten) te vormen.

Het gevolg is dat een groot aantal stellig aangewezen is op overbruggingssteun.