Categorieën
Het Parool

Arnhem krijgt van 1 tot 17 Juni “Kunst der Lage Landen”

Nederlandse muziek, ballet en Vlaams toneel

(Van onze muziekredacteur)
De nationale tentoonstelling “Mijlpaal 1950”, die Vrijdag in Arnhem wordt geopend, zal de bezoekers tussen 1 en 17 Juni ook Nederlandse muziek en ballet bieden. De stichting “Sonsbeek ’49”, die vorig jaar een collectie Europese beeldhouwkunst in de openlucht tentoonstelde, organiseert nl. een muziekfeest onder de titel “Kunst der Lage Landen”. Geen enkele buitenlandse grootheid neemt er aan deel, geen enkel buitenlands werk wordt er uitgevoerd, het is alles Nederlands, wat men te horen en te zien krijgt.

Het Gelders Orkest verzorgt drie orkestconcerten. Jan Out dirigeert op het eerste (1 Juni) werken van Vermeulen, Zagwijn, Pijper en de eerste uitvoering van Koos van de Griend’s Symphonie. Maneto (Manifestatie Ned. Toonkunst) bied dit programma aan. Op het tweede orkestconcert, dat o.l.v. Eduard Flipse staat, hoort men composities van Zweers, Wagenaar, R. Mengelberg, Jan van Gilse, Pijper, Voormolen en Henkemans’ fluitconcert. En op 16 Juni dirigeert Jan Out de Derde Symphonie van Orthel, Ricercare van H. Andriessen en het vioolconcert van Van Hemel met Theo Olof als solist. Andere solisten op die concerten zijn Margot Broeders (harp), Marinus Flipse (piano) en Bertus Bakker (fluit).

Een uitzondering op de regel, dat alles van Nederlands fabrikaat is, vormt het toneel: op 3 Juni komt het gezelschap van de Kon. Ned. Schouwburg te Antwerpen “Koningin Christiana” van Herwig Hensen spelen.

Het ballet is toevertrouwd aan “Balletrecital” van Sonia Gaskell, dat 7 Juni vier Nederlandse werken ten tonele brengt op muziek van o.a. Kees Stokvis, Amory en Arnold Juda. Dan is er op 14 Juni een concert door het Ned. Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel, die behalve oude Nederlandse muziek van Ockeghem, Sweelinck en Des Prés, werken van Géza Frid en Lex van Delden dirigeert.

Maneto biedt op 5 Juni een kamermuziekconcert aan, waaraan het A’dams Trio, Bram de Wilde (clarinet) en Luctor Ponse (piano) meewerken; uitgevoerd worden dan composities van H. Andriessen, Piet Ketting, Sem Dresden, François Steenhuis, Voormolen en Pijper. Ook de Nederlandse kerkmuziek komt aan bod: in de Martinuskerk gaan missen van Diepenbrock en H. Andriessen.

Hoe de resultaten en uitvoeringen op dit feest zullen zijn, weten we natuurlijk nog niet; maar wel kan men al zeggen, dat hier een moedig en fris initiatief is genomen, dat meer dan gewone belangstelling verdient. Om die interesse te tonen, behoeft men niet al te veel geld uit te geven: een abonnement op de zeven manifestaties kost slechts f 10. Men mag dan ook vertrouwen, dat dit uitzonderlijke “muziekfeest” talloze bezoekers zal trekken. Ook uit het buitenland, waar in ambassades en verkeersbureau’s affiches de aandacht er op vestigen.

Wie er meer van wil weten of kaarten wil bestellen, wende zich tot de secretaris, de heer G. Temme, Mariënburgstraat 5 in Arnhem.