Categorieën
Het Parool

Felix de Nobel dirigeert in Italië

Johannes Passie met verrassingen: brand en vallende lampen

(Van onze muziekredacteur)
Het Nederlands Kamerkoor en zijn dirigent Felix de Nobel treden sinds Zaterdag jl. in Italië op; zij voeren er o.a. Bach’s Johannes Passie uit en naar ik vernam oogstten ze veel succes, zowel bij het publiek als bij de pers. Dat is prettig voor ons land, en vooral voor De Nobel en zijn koor. Maar ook minder prettige en bijzonder verrassende dingen beleefden zij in Italië. Want stelt u zich het volgende eens voor:

Felix de Nobel dirigeerde in Bergamo de Johannes Passie. In het Teatro Donizetti. Een hinderlijk en bijzonder luid gehamer op de muren maakte de uitvoering onmogelijk, zo volstrekt onmogelijk, dat de dirigent midden onder het concert kwaad het podium verliet. Wat was de oorzaak van dat lawaai? Wel, een deel van het gebouw, buiten de zaal, bleek in brand te staan en de brandweer was bezig een muur te slopen om het theater voor afbranden te behoeden.

Dat is nog niet alles; want de dag ervoor maakte men nog iets zeer ongewoons mee in Brescia bij Milaan, waar De Nobel eveneens de Johannes Passie dirigeerde. Onder de uitvoering kwam een grote lamp ten gevolge van kortsluiting zo maar naar beneden, midden in het orkest. Gevolg: veel consternatie, geen ongelukken. Nadat de rust was weergekeerd werd het concert voortgezet.

Radio stelt jonge musici in staat routine op te doen

Het bestuur van de Ned. Radio Unie gaat een leerlingenstelsel invoeren, waardoor jonge musici in staat worden gesteld gedurende ten hoogste 12 maanden zich als leerling-instrumentalist te bekwamen in het orkestspel.

Voorlopig kunnen violisten, een altist, een tubaïst/bassist en een slagwerker worden aangesteld. Sollicitaties en inlichtingen bij de Ned. Radio Unie, afd. Muziek, Postbus 150, Hilversum.