Categorieën
Het Parool

Hoornist Residentie Orkest deed eindexamen piano!

Piet Schijf, al jarenlang eerste hoornist van het Residentie Orkest, heeft dezer dagen zijn eindexamen aan het Haagse Conservatorium gedaan: hoofdvak piano! Dit feit verdient bijzondere aandacht, want het is waarlijk onalledaags, dat een musicus, die reeds een zekere reputatie bezit wegens zijn spel op een bepaald instrument, zich nog eens aan de studie van een ander instrument gaat wijden. En dat bij de drukke concertpraktijk van deze tijd!

Maandag, 12 December kan het Haagse publiek op een einduitvoering van het Conservatorium, in het Gebouw van K. en W. Piet Schijf als solist horen in Beethoven’s Vijfde Pianoconcert, waarin hij zovele malen de hoornpartij speelde.

LEX VAN DELDEN