Categorieën
Het Parool

Bundel pianostukken: In memoriam Pijper

(Van onze muziekredacteur)
Binnenkort verschijnt bij de uitgever Broekmans en Van Poppel te Amsterdam een bundel korte composities ter ere van Pijper’s nagedachtenis. De bundel, die “Hommage à Pijper” zal heten, bevat acht korte pianostukken, gecomponeerd door Sem Dresden, Rudolf Escher, Henri Zagwijn, Henriëtte Bosmans, Kees van Baaren, Bertus van Lier, Karel Mengelberg, Jan van Dijk en één werkje voor fluit en piano van Hans Henkemans. Al deze componisten zijn òf leerlingen van Pijper geweest òf zij hebben in zeer nauwe relatie tot hem gestaan.