Categorieën
Het Parool

Zangfestival in Hilversum “Het Nederlandse Lied”

(Van onze muziekredacteur)
Wie dit weekend naar Hilversum reisde en – bij het station uit de trein gestapt – zijn schreden richtte naar Theater Gooiland, werd al gauw verwelkomd door een uitnodigend opschrift op een spandoek: Welkom op het Koor en Kunstleven Zangfestival 1949 “Het Nederlandse Lied”.

Dit door het maandblad “Koor en Kunstleven”, in samenwerking met de Koninklijke Bond van Gemengde Zangverenigingen in Nederland en het Algemeen Nederlands Zangverbond in Vlaanderen, georganiseerde festival is Zaterdag begonnen. ‘s Middags en ‘s avonds werd gezongen en Zondag vond het vervolg plaats. Maar daarmee is dit zangersfeest nog niet besloten. Want er schreven zoveel ensembles in (92 koren, samen ongeveer 3500 zangers), dat er nóg twee dagen nodig zijn: 12 en 13 Februari.

Ná die laatste datum zal ik in een algemene beschouwing dit festival onder de loupe nemen.