Categorieën
Het Parool

Antonio Madasi als gast bij de Ned. Opera

HET is in de eerste plaats te danken aan Louise de Vries, dat Verdi’s “La Traviata” Donderdagavond in de Amsterdamse Stadsschouwburg zo uitbundig enthousiast is ontvangen. Want de wijze, waarop zij Violetta èn vocaal èn dramatisch vertolkte, was waarlijk indrukwekkend van uitbeeldingskracht.

De Ned. Opera had voor deze gelegenheid Antonio Madasi als gast geëngageerd in de rol van Alfredo; de kennismaking was teleurstellend. Zeker, deze Italiaan bezit een goed geschoolde en vaak fraai klinkende tenor, maar zijn acteren was zó vol cliché-gebaren, dat zijn optreden soms bepaald irriteerde. Voor een deel komt dit waarschijnlijk voor rekening van de bijzonder weinig levende, operette-achtige regie, die de koren enkele merkwaardige dansjes liet uitvoeren.

LEX VAN DELDEN