Categorieën
Het Parool

“Oefening baart Kunst”

OP de vierde, tevens laatste dag van het zangconcours van het 60-jarige “Oefening baart Kunst” is aanmerkelijk beter gezongen dan de vorige weken. Vooral in de hoogste afdeling mannenkoren werd Zondag in het Amsterdamse Concertgebouw een hoog peil bereikt op het gebied van koortechniek. In deze afdeling kregen de vier deelnemende koren alle een eerste prijs met een zeer hoog aantal punten; de eerste directeursprijs was voor Bram Keereweer.

De keuze der werken was echter over het algemeen weer beneden peil: dit geldt ook voor de hoogste afdeling gemengde koren, waarin als verplicht nummer het laatste werk was gekozen van de op 1 Januari van dit jaar overleden componist Willem Landré: een prachtig sonoor koor, getiteld “Dageinde”. In deze afdeling behaalde “Amsterdam” het hoogste aantal punten (377, eerste prijs), terwijl de dirigenten Jan Belder en Henk Duinker ieder een directeursprijs kregen.

L. V. D.