Categorieën
Het Parool

Elisabeth Lockhart

De Schotse violiste Elisabeth Lockhart, die Zaterdagavond in de kleine Concertgebouw-zaal te Amsterdam een recital gaf, bleek een niet geheel vlekkeloze, maar toch behoorlijk ontwikkelde techniek te bezitten. Dat haar spel tè onstuimig was, ja, zó wild, dat de toon daardoor vaak geforceerd en de intonatie onzuiver werd, moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan de jeugdige leeftijd van dit met een gezonde muzikaliteit begiftigde talent.

De pianist Géza Frid begeleidde, vooral in Franck’s sonate, voortreffelijk.

Tegelijkertijd gaf het gemengde koor “Tavenu” ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan een zeer geslaagd jubileumconcert, met medewerking van enkele andere koren en solisten. Onder leiding van zijn dirigent Henk Berghout werden op verdienstelijke wijze werken uitgevoerd van o.a. Bruch, Gade en Händel.

L. V. D.