Categorieën
Het Parool

Nationaal zangconcours der volkstuinders

AAN de Nieuwe Meer, even buiten Amsterdam, ligt het prachtige Volkstuinenpark “Ons Buiten”. Midden tussen bloeiende bloemen en struiken rijst daar een muziektent op.

Die muziektent stond Zondagmiddag in het centrum der belangstelling, want hier streden meer dan 500 van heinde en ver gekomen zangers en zangeressen om de hoogste eer in het concours, dat de Bond van Volkstuinders te Amsterdam had georganiseerd ter gelegenheid van zijn zesde lustrum.

Zeer goed werd er over het algemeen gezongen en voortdurend met grote geestdrift, ondanks de martelende zonnestralen. Grote eerbied moet men hebben voor de heldhaftige koren, die met zoveel enthousiasme de hitte te lijf gingen, welke zelfs het stilzitten tot een pijnlijke en klamme aangelegenheid maakte. Hulde voor de voortreffelijke zang van “Door zang tot vriendschap” uit Beverwijk, dat met 393 punten en met lof der jury de beste prestaties leverde, na warme strijd met het “Weesper Dameskoor” (374 punten, 1e prijs) en…… de zon, die als enige achterbleef, zonder prijs.

L. V. D.