Categorieën
Het Parool

Nationale zangwedstrijd

MIN of meer voor een sensatie zorgde het mannenkoor “Polyhymnia” uit Heerlen, Zondagmiddag in het Amsterdamse Krasnapolsky, tijdens de derde, tevens laatste wedstrijd van het door het koor “Veni, vidi, vici” ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan georganiseerde zangconcours.

Onder leiding van dirigent H. Thissen behaalde het Heerlense Koor in de derde afdeling mannenkoren, door uitmuntende, prachtig afgewogen zang de eerste prijs met 402 punten, felicitaties van de jury, de directeursprijs en ten slotte de zilveren lauwertak voor het hoogste aantal punten van alle deelnemende koren. Een bijzondere prestatie, vooral als men weet dat dit koor pas in October 1944 is opgericht.

Direct hierna dient de zeer beheerste en welverzorgde zangkunst van het gemengde koor “Zanglust” uit Wormerveer genoemd te worden, dat dan ook in zijn afdeling de eerste prijs won met 399 punten en felicitaties van de jury ontving. Zijn dirigent Jan Mienes kreeg bovendien twee directeursprijzen. Opmerkelijk was de directie van Piet Groot die drie directeursprijzen won.

Over het algemeen werden tijdens dit concours goede prestaties geleverd. Bezwaren kan men aanvoeren tegen door enkele koren gekozen werken, over het geheel echter was de keuze van het repertoire wel verantwoord.

L. V. D.