Categorieën
Het Parool

Uitstekend triospel

MET een prachtige, uiterst fijn afgewogen uitvoering van Beethoven’s trio op. 1 no. 2, openden Jo Goudsmit (piano), Jo Hekster (viool) en Samuel Brill (cello) het concert, dat dit drietal Dinsdagavond in de Bachzaal voor den Amsterdamschen Kunstkring “Voor Allen” gaf.

Goudsmit leek mij de “geestelijke” leider van het trio; zijn spel was van een volmaakte opvatting en technisch meesterlijk. En welk een rijkdom aan nuanceering bezit zijn aanslag!

Met dezen pianist bereikten de beide anderen een perfect samenspel, dat bijna steeds het hooge niveau handhaafde. Slechts af en toe ontsierde een onzuivere intonatie of de scherpe toon van den violist het overigens zeldzaam boeiende geheel.

LEX VAN DELDEN