Categorieën
Het Parool

Twee Harmonieconcerten

Het stafmuziekcorps der Amsterdamsche Politie gaf Zaterdagavond in de Groote Zaal blijk, de als stiefkind behandelde harmoniemuziek goed te beheerschen. In een uitgebreid programma met vaak uitstekende bewerkingen van “klassieken” als Moussorgski en Sibelius hoorde men een aantal goede instrumentalisten die een rijk genuanceerde klankkleur kunnen produceeren.

Helaas lieten de opvattingen van den overigens goed leidenden dirigent Pinkse het muzikale beeld niet altijd ongeschonden.

Daarnaast zong het mannenkoor “Kunst na Arbeid” o.l.v. Willem Wiesenhahn o.a. nummers van Andriessen en Vranken met behoorlijke beheersching en goede voordracht.

Het aanmerkelijk grootere ensemble van de Amsterdamsche Postharmonie, dat negen leden op het altaar der bezetting offerde, toonde vooral bij de houtblazers een goede discipline en een vaak vergevorderde beheersching van het samenspel. Onder de muzikaal verantwoorde leiding van den dirigent Speets lieten deze populaire dilettanten een volle Groote Zaal Zondagavond een licht programma hooren waarvan, naast Suppé en Strauss, vooral een selectie uit Bizet’s “Carmen” een goede uitvoering kreeg.

LEX VAN DELDEN