Categorieën
Het Parool

Orgelwerken van Bach

Als herdenking van het 25-jarig bestaan der Nederlandsche Bachvereeniging vond Woensdagavond in de Oude Kerk een orgelconcert plaats, gewijd aan werken van Bach. Wanneer men een avond van louter orgelcomposities van dezen grootmeester hoort, krijgt men eerst een volledigen indruk van zijn geniale capaciteiten in de techniek van het componeren. De Fantasia in G grote terts, waarmede het programma opende, openbaarde ons duidelijk Bach’s meesterschap over de polyphone schrijfwijze. De Partite diverse over “O Gott, du frommer Gott”, een jeugdwerk, toont ons zijn beheersing van de variatiekunst. Uit het Trio in d kleine terts blijkt hoe Bach met een uiterst beperkt thematisch materiaal een waarlijk grootsch werk weet te schrijven.

Na de koraalfantasie “Christ lag in Todesbanden” en de Fantasia over “Jesu, meine Freude”, volgde tot besluit het Praeludium en Fuga in e kleine terts, ongetwijfeld het belangwekkendste en tevens het hoogtepunt van den avond; een grandioos werk waarin Bach via geweldige climaxen een majestueus slot bereikt.

LEX VAN DELDEN